Николай Златев – председател

Роден през 1974 г.
в гр. София.
Семеен, с две деца.

Базово образование – психология

Специализация – социална психология

Психодрама терапевт

Обучител по психодрама

Член на Българско дружество по психодрама и групова терапия, член на FEPTO

Иван Павлов – секретар

Роден през 1972 г.
в гр. Санкт-Петербург, Русия.
Семеен, с две деца.

Базово образование – психология

Специализация – социална психология

Фамилен психотерапевт, вписан в регистъра на психотерапевтите в България

Обучител по фамилна психотерапия и арт-терапия

Обучител по социална работа с деца и семейства

Член на:
· Психотерапевтичен институт за социална екология на личността
· Дружеството на психолозите в България,
член на EFPA
· Българска асоциация по фамилна терапия
· Българска асоциация по арт –терапия
· Българска асоциация по психотерапия

Регистриран психолог в Публичен регистър на психолозите в България

Семейни консултации и психотерапия:
· Проблемно поведение при деца и юноши
· Трудности в училище
· Брачни конфликти/общуване, родителстване
· Консултиране на семейства със заявен проблем-репродуктивни трудности
· Консултиране на семейства в ситуация на развод
· Консултиране на осиновители
· Осиновени
· Приемни семейства
· Употреба на психоактивни вещества
· Тревожни състояния, страхове, напрегнатост, безсъние