Единствено брачните отношения изглеждат като нещо, което човек избира сам, но освен с избрания от нас партньор, ние се оказваме свързани и с всички останали хора от неговото семейство, които не бихме могли да избираме. Вероятно самото споменаване на тези връзки е достатъчно за да отключи у всеки от нас множество асоциации и емоции. Защото след като през целия си живот сме част от свързаности, тези връзки стават важна част от нас самите, от нашата идентичност – това, което знаем и вярваме че сме; и остават определящи за емоционалните ни преживявания. Фамилната терапия е уникална с погледа си върху взаимодействията като цяло, с фокусирането върху качеството и характера на отношенията, а не върху отделната личност, това, което на професионален език се нарича системен подход за разлика от индивидуалния.

Екипът на Институт за психосоциална и терапевтична работа с деца и семейства оказва подкрепа при:

  • Проблемно поведение при деца и юноши;
  • Трудности в училище, възрастови кризи, проблеми в комуникацията на ниво родител-дете;
  • Брачни конфликти/общуване, родителстване/;
  • Консултиране на семейства в ситуация на раздяла;
  • Консултиране на осиновители, осиновени и приемни семейства;
  • Консултиране на двойки с репродуктивни трудности;
  • Употреба на психоактивни вещества;
  • Тревожни състояния, страхове, напрегнатост, депресия, безсъние;
  • Предбрачни консултации;
  • Групи за споделяне и подкрепа на родители и осиновители.