ada2
Адрияна Чукалова
Психодрама водещ
Член на:
Българско дружество по психодрама и групова терапия
Вече много пъти ме питат „Каква е целта на тази психодрама? Какво ще стане накрая?”.
Не съм сигурна че има отчетливо начало и край. Участието в група не изменя коренно живота ни, нито целите ни.  За мен целта е да можем да бъдем „такива каквито сме” без това да „ни измъчва”.  Да бъдем истински. Това зависи само от нас.
 
Николай Златев
Психодрама терапевт
Член на:
Българско дружество по психодрама и групова терапия
Дружество на психолозите в България

Когато за пръв път се докоснах до Психодрамата нямах представа, че човек може да работи върху собственото си развитие с лекота и при пълно зачитане на неговите личностни особености и вярвания. Някъде по пътя приех, че животът ми не зависи изцяло от поредния избор, който ми предстои, а е по-скоро процес, който продължава във времето.Започнах професионалния си път като доброволец към неправителствена организация.
По-късно станах ръководител на Младежките домове в гр. София на SOS Детски селища България.
От 2010 г. съм част от организация, която подкрепя млади хора, напускащи институционална грижа.Радвам се, че все още преоткривам Психодрамата и продължавам да я намирам за много подходящ метод за личностно развитие или професионална реализация.