В момента се сформира нова група за личностно развитие. В нея може да се включи всеки навършил пълнолетие, без значение на образование, пол, раса, философски възгледи и т.н.

Срещите се провеждат в рамките на един уикенд веднъж месечно от 09:00 до 18:30 часа.

Все още има възможност за включване в новосформираната група. Следващата среща ще бъде на

16 и 17 ноември 2019 г.

 Свържете се с нас, за да заявите желанието си за участие или за получаване допълнителна информация.

Mясто на провеждане:
гр. София
бул. Г. С. Раковски 91, ет. 1 /
карта/; Google street

Ако желаете да се включите:

  • Свържете на с нас на:
    0898 344 721 – Адрияна Чукалова
    или
    0889 915 981 – Николай Златев.