Какво е психодрама

Психодрамата е метод за групова психотерапия. Той е въведен от д-р Джейкъб Леви Морено. В основата на работата на Морено седи схващането за човека като изпълнител на роли. „Общата идея, която лежи в основата на този подход, е отчитането на факта, че човек е изпълнител на роли, че всеки индивид се характеризира с определен набор от роли, които обуславят поведението му, и че всяка култура се характеризира с определен набор от роли, които тя налага с различен успех върху членовете си.” Вярванията на Морено за психологическото ни благополучие са свързани с броя на ролите, които умеем успешно да заемаме в живота си – колко повече толкова по-добре.

„Психодрамата се определя, като възможност за експериментиране в живота, без да бъдем наказани за грешките си. Това, което се разиграва в рамките на групата, представлява начин да се разгледа животa на човек в действие. Начин да се види какво се случва и какво не се случва в дадена ситуация. Всички сцени се развиват в настоящето, въпреки че човек може да иска да постави нещо от миналото си или от предполагаемото бъдеще. Групата изиграва част от живота, сякаш на видео, от гледна точка на протагониста за тази сесия. Личната истина на протагониста пък може да донесе нова гледна точка за останалите от групата.“
Марша Карп

Техниките, които психодрамата използва са донякъде заимствани от театъра. Житейски ситуации и вътрешни преживявания се поставят на сцена, където ролите заемат членовете на групата. Няма предварително определен сценарий, може да се играе всичко – ситуацията както се е случила, както е можела да се случи, бъдещето, далечното минало, сънищата и представите ни. Морено вярва, че пресъздаването на ситуациите на сцена има по-голяма терапевтична стойност в сравнение с обикновеното обсъждане, защото помага на човек по-добре да се потопи в тях, да опознае себе си и околните по-добре, да се види как изглежда отстрани, да стигне до нови идеи.

Психодраматични техники се използват в много области, където се работи с групи от хора – в групите за взаимопомощ, в тренингите за екипно развитие, в социалната работа. Но също така психодрамата може да се съчетае с всеки друг метод в психотерапията и да се прилага и при индивидуалната работа.