Има възможност за включване на  участницк в групата:
За личностно развитие – за хора с или без опит в психодрамата, както и за обучение в първо ниво /Психодрама асистент/.

Следващата среща ще се проведе на 1 – 2 юни 2024 г. от 09:30 ч.

Защо да се включа?
Защото искам да знам повече за себе си.
Защото искам по-добре да познавам другите.
Защото искам да усвоя метода и да го практикувам в последствие.
Защото искам да да използвам пълноценно възможностите, които имам.
Защото искам да намеря хора, които ме разбират.
Защото искам да развия професионалните си умения.
Защото искам.

Каква е продължителността?
Групата се събира един уикенд месечно /20 учебни часа/.

Можете да се включите, ако имате желание за личностно развитие или както бъдещи професионалисти.
Продължителността и темите в обучителните нива са съобразени с изискванията на Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ) и Eвропейската федерация на психодрама организациите /FEPTO/

Условия за включване
В психодраматична група може да се включи всеки навършил пълнолетие, без значение на образование, пол, раса, философски възгледи и т.н.